Baza Leków Onkologicznych

Imfinzi (durwalumab)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Imfinzi

Lek IMFINZI jest stosowany w leczeniu rodzaju raka płuca o nazwie niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) u dorosłych. Stosuje się go, gdy NDRP:

  • rozprzestrzenił się w płucu pacjenta i nie może zostać usunięty chirurgicznie, oraz
  • uzyskano odpowiedź lub stabilizację po początkowym leczeniu chemioterapią i radioterapią.

Lek IMFINZI jest stosowany w leczeniu pewnego rodzaju raka płuca zwanego rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca (rozległym DRP) u osób dorosłych. Lek jest stosowany, gdy DRP występujący u pacjenta:

  • rozprzestrzenił się w płucach (lub do innych części ciała) i
  • nie był wcześniej leczony.
W jakim celu stosuje się lek Imfinzi

Produkt leczniczy IMFINZI w monoterapii jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u pacjentów dorosłych, u których stwierdza się ekspresję PD-L1 na ≥ 1% komórek guza oraz u których nie nastąpiła progresja chorobypo chemioradioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny.

Produkt leczniczy IMFINZI w skojarzeniu z etopozydem i karboplatyną lub cisplatyną jest wskazany w pierwszej linii leczenia osób dorosłych z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca (rozległym DRP).

Jak działa lek Imfinzi

Lek IMFINZI zawiera substancję czynną durwalumab, która jest przeciwciałem monoklonalnym, rodzajem białka opracowanego w taki sposób, aby rozpoznawało specyficzne substancje docelowe w organizmie. Lek IMFINZI działa pomagając układowi odpornościowemu zwalczyć raka. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z działaniem leku IMFINZI lub przyczyną przepisania tego leku pacjentowi, należy zadać je lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie.

Lek IMFINZI będzie podawany w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu DRP. Ważne jest, by zapoznać się także z ulotkami dołączonymi do opakowań poszczególnych leków otrzymywanych przez pacjenta w ramach chemioterapii. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych leków, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

Spis treści