How Can We Help?

Zaltrap (aflibercept)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek zaltrap

Lek ZALTRAP jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną aflibercept.

W jakim celu stosuje się lek zaltrap

Lek ZALTRAP stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego lub odbytnicy (odcinek jelita grubego) u osób dorosłych. Podawany jest razem z innymi lekami nazywanymi łącznie „chemioterapią”, w tym z lekami takimi jak „5-fluorouracyl”, „kwas folinowy” oraz „irynotekan”.

Jak działa lek zaltrap

Lek ZALTRAP zawiera substancję czynną aflibercept, białko blokujące wzrost nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza nowotworowego. Guz potrzebuje do wzrostu składników odżywczych i tlenu dostarczanych przez krew. Lek ZALTRAP pomaga wstrzymać lub spowolnić wzrost guza, poprzez hamowanie wzrostu naczyń krwionośnych.

Podmiot odpowiedzialny

sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Francja

Spis treści