How Can We Help?

Verzenios (abemacyklib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek VERZENIOS

Verzenios jest lekiem przeciwnowotworowym zawierającym substancję czynną abemacyklib.

W jakim celu stosuje się lek VERZENIOS

Verzenios jest stosowany w leczeniu kobiet chorych na pewne rodzaje raka piersi (z dodatnim
receptorem hormonalnym (HR+) i ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
typu 2. (HER2-)) rozprzestrzeniającego się poza okolicę guza pierwotnego i (lub) do innych
narządów. Lek podawany jest razem z lekami stosowanymi w terapii hormonalnej, takimi jak
inhibitory aromatazy lub fulwestrant

Jak działa lek verzenios

Abemacyklib hamuje działanie białek zwanych zależnymi od cyklin kinazami typu 4 i 6. Białka te wykazują nieprawidłową aktywność w niektórych komórkach nowotworowych, powodując ich niekontrolowany rozrost. Zahamowanie działania tych białek może zwolnić tempo rozrostu komórek nowotworowych, spowodować zmniejszenie się rozmiarów guza i opóźnienie procesu postępowania zmian nowotworowych.

Podmiot odpowiedzialny

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, Holandia

Spis treści