How Can We Help?

Vargatef (nintedanib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Vargatef

Kapsułki leku Vargatef zawierają substancję czynną nintedanib. Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinazy proteinowo-tyrozynowej.

W jakim celu stosuje się lek Vargatef

Vargatef stosowany jest w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym (docetaksel) w celu leczenia raka płuc nazywanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów, których NDRP jest pewnym typem raka („gruczolakorakiem”), i u których stosowano już leczenie raka innym lekiem, ale u których guz zaczął znowu powiększać się.

Jak działa lek Vargatef

Nintedanib blokuje aktywność pewnej grupy białek biorących udział w rozwoju nowych naczyń krwionośnych, które są potrzebne komórkom raka do zaopatrywania je w składniki odżywcze i tlen. Nintedanib, blokując aktywność tych białek, może zahamować wzrost i rozprzestrzenianie się komórek raka.

Podmiot odpowiedzialny

Boehringer Ingelheim International GmbH.
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Spis treści