How Can We Help?

Piqray (alpelisyb)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Piqray

Piqray zawiera substancję czynną alpelisyb, która należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (ang. phosphatidylinositol-3-kinase, PI3K).

W jakim celu stosuje się lek piqray

Lek Piqray jest stosowany w leczeniu kobiet po menopauzie i mężczyzn z rodzajem raka piersi zwanym zaawansowanym rakiem piersi wykazującym ekspresję receptora hormonalnego (HR dodatnim) i niewykazującym ekspresji ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-ujemnym). Lek Piqray jest stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem, hormonalnym lekiem przeciwnowotworowym, u pacjentów, u których choroba nowotworowa nie zareagowała na inne leczenie hormonalne i u których występują pewne zmiany (mutacje) w genie zwanym PIK3CA.

Lekarz pobierze od pacjenta próbkę krwi lub tkanki nowotworowej w celu wykonania badania na obecność tych mutacji PIK3CA. Jeśli wynik badania będzie dodatni, nowotwór prawdopodobnie zareaguje na leczenie lekiem Piqray.

Jak działa lek piqray

Działanie leku Piqray polega na blokowaniu enzymów zwanych kinazami 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K). Enzymy te pomagają komórkom nowotworowym wzrastać i namnażać się. Blokując ich działanie lek Piqray może ograniczyć wzrost i rozprzestrzenianie się raka oraz pomóc w zniszczeniu komórek nowotworowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących działania leku Piqray lub wyboru tego leku dla określonego pacjenta należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia

Spis treści