How Can We Help?

Opdivo (niwolumab)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek opdivo

Substancją czynną leku Opdivo jest niwolumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym, rodzajem białka, które zostało zaprojektowane aby rozpoznawać i przyłączać się do specyficznych, określonych substancji w organizmie.

W jakim celu stosuje się lek opdivo

OPDIVO jest lekiem stosowanym w leczeniu:

  • zaawansowanego czerniaka (rodzaj nowotworu skóry) u dorosłych
  • czerniaka u dorosłych po całkowitym usunięciu (leczenie po operacji nazywane jest leczeniem uzupełniającym)
  • zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (rodzaj nowotworu płuc) u dorosłych
  • zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (rodzaj nowotworu nerki) u dorosłych
  • klasycznego chłoniaka Hodgkina, który nawrócił po poprzednich terapiach lub nie odpowiedział na poprzednie terapie, w tym autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych (przeczepienie własnych komórek krwiotwórczych pacjenta) u dorosłych
  • zaawansowanego raka głowy i szyi u dorosłych
  • zaawansowanego raka urotelialnego (rak pęcherza lub rak dróg moczowych) u dorosłych
  • zaawansowanego raka przełyku u dorosłych.
Jak działa lek opdivo

Niwolumab przyłącza się do docelowego białka zwanego receptorem programowanej śmierci 1 (PD-1), które może wyłączyć aktywność limfocytów T (rodzaju białych krwinek będących częścią układu odpornościowego i stanowiących naturalną ochronę organizmu). Przyłączając się do PD-1, niwolumab blokuje jego działanie i zapobiega wyłączeniu limfocytów T. Pomaga to zwiększyć ich aktywność przeciwko komórkom czerniaka, raka płuc, nerki, komórkom nowotworowym układu limfatycznego, raka głowy i szyi, pęcherza lub przełyku.

OPDIVO może być podawane w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Jest ważne, aby pacjent przeczytał także ulotki tych leków. W przypadku pytań, dotyczących tych leków, należy porozumieć się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2
Dublin 15, D15 T867
Irlandia

Spis treści