How Can We Help?

Nubeqa (darolutamid)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek nubeqa

Lek NUBEQA zawiera substancję czynną darolutamid.

W jakim celu stosuje się lek nubeqa

Lek NUBEQA jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem prostaty, który nie rozprzestrzenił się do innych części organizmu i nie reaguje na leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne zmniejszające stężenie testosteronu (określanego również jako rak prostaty oporny na kastrację).

Jak działa lek nubeqa

Lek NUBEQA blokuje czynność męskich hormonów płciowych nazywanych androgenami, takich jak testosteron. Blokując te hormony, darolutamid hamuje namnażanie się i dzielenie komórek raka prostaty.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer AG
51368 Leverkusen
Niemcy

Spis treści