Baza Leków Onkologicznych

Lynparza (olaparyb)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Lynparza

Lek Lynparza zawiera substancję czynną olaparyb. Olaparyb jest rodzajem leku przeciwnowotworowego zwanym inhibitorem PARP (inhibitor polimerazy poli-adenozynodifosforanu rybozy).

W jakim celu stosuje się lek lynparza

Lek Lynparza jest stosowany do leczenia

  • pewnego rodzaju raka jajnika (z mutacją w obrębie genów BRCA1/2), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny. (Obecność mutacji w BRCA1/2 stwierdza się na podstawie testu.)
  • raka jajnika, który wystąpił ponownie (nawrót choroby). Lek może być stosowany po uzyskaniu odpowiedzi ze strony nowotworu na uprzednie leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny.
  • pewnego rodzaju raka jajnika (HRD-dodatniego definiowanego na podstawie obecności mutacji w BRCA1/2 lub niestabilności genomu), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią zawierającą związki platyny i bewacyzumab. Lek Lynparza jest stosowany razem z bewacyzumabem.
  • pewnego rodzaju raka piersi (HER2-ujemnego, z mutacją BRCA), który rozprzestrzenił się poza guz pierwotny. Pacjent powinien wcześniej otrzymywać chemioterapię przed lub po rozprzestrzenieniu się choroby nowotworowej. (Obecność mutacji BRCA stwierdza się na podstawie testu.)
  • rodzaju raka trzustki (z mutacją BRCA), który odpowiedział na pierwsze leczenie standardową chemioterapią opartą na związkach platyny. (Obecność mutacji BRCA stwierdza się na podstawie testu.)
  • rodzaju raka gruczołu krokowego (z mutacją BRCA), który rozprzestrzenił się poza guz pierwotny i nie reaguje już na farmakologiczne lub chirurgiczne leczenie obniżające poziom testosteronu. Pacjent powinien wcześniej otrzymywać pewne leki hormonalne, np. enzalutamid lub octan abirateronu. (Obecność mutacji BRCA stwierdza się na podstawie testu.)

Gdy lek Lynparza jest podawany w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi ważne jest także, by pacjent przeczytał ulotki dołączone do tych leków. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych leków należy zwrócić się do lekarza.

Jak działa lek lynparza

Inhibitory PARP mogą niszczyć komórki nowotworowe, które nie radzą sobie z naprawą uszkodzeń DNA. Te specyficzne komórki nowotworowe można zidentyfikować poprzez:

  • odpowiedź na chemioterapię zawierającą związki platyny lub
  • poszukiwanie uszkodzonych genów odpowiedzialnych za naprawę DNA, takich jak geny BRCA (ang. BReast CAncer, gen raka piersi)
Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

Spis treści