How Can We Help?

Lorviqua (lorlatynib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek lorviqua

Lek Lorviqua zawiera substancję czynną lorlatynib stosowaną w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym stadium odmiany raka płuca zwanej niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Lek Lorviqua należy do grupy leków, które hamują enzym zwany kinazą chłoniaka anaplastycznego (ALK). Lek Lorviqua podaje się wyłącznie pacjentom, u których występuje zmiana w genie ALK

W jakim celu stosuje się lek lorviqua

Lek Lorviqua może być przepisywany pacjentom:

  • którzy byli wcześniej leczeni lekiem o nazwie alektynib lub cerytynib, które są inhibitorami ALK; albo
  • którzy byli wcześniej leczeni kryzotynibem, a następnie innym inhibitorem ALK
Jak działa lek lorviqua

Lorviqua hamuje działanie enzymu zwanego kinaza tyrozynowa i powoduje śmierć komórek nowotworowych u pacjentów ze zmianami w genach dla ALK. Lek Lorviqua jest podawany wyłącznie pacjentom, u których choroba spowodowana jest zmianą w genie kinazy tyrozynowej ALK. W przypadku wątpliwości związanych z działaniem leku Lorviqua lub dlaczego przepisano ten lek, należy zwrócić się do lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

Spis treści