How Can We Help?

Lonsurf (typiracyl + triflurydyna)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Lonsurf

Lonsurf to lek stosowany w chemioterapii raka, który należy do grupy leków zwanych lekami cytostatycznymi – antymetabolitami.

W jakim celu stosuje się lek Lonsurf

Lonsurf jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy – czasami zwanym rakiem jelita grubego oraz z rakiem żołądka (w tym rakiem połączenia przełykowożołądkowego).

  • Jest stosowany, kiedy rak rozprzestrzenił się na inne części ciała.
  • Jest stosowany, kiedy inne metody leczenia nie były skuteczne – lub kiedy inne metody leczenia nie są odpowiednie dla pacjenta.
Jak działa lek Lonsurf

Lonsurf zawiera dwie różne substancje czynne: triflurydynę i typiracyl.

  • Triflurydyna hamuje wzrost komórek rakowych.
  • Typiracyl zatrzymuje rozkładanie triflurydyny w organizmie, co powoduje, że triflurydyna działa dłużej.
Podmiot odpowiedzialny

Les Laboratoires Servier
50 rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
Francja

Spis treści