How Can We Help?

Keytruda (pembrolizumab)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek keytruda

KEYTRUDA zawiera substancję czynną pembrolizumab, który jest przeciwciałem monoklonalnym. KEYTRUDA działa pomagając układowi immunologicznemu pacjenta w walce z rakiem.

W jakim celu stosuje się lek keytruda

Lek KEYTRUDA stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu:

pewnego rodzaju nowotworu skóry nazywanego czerniakiem
pewnego rodzaju nowotworu płuc nazywanego niedrobnokomórkowym rakiem płuca
pewnego rodzaju nowotworu nazywanego klasycznym chłoniakiem Hodgkina
pewnego rodzaju nowotworu nazywanego rakiem pęcherza moczowego (rak urotelialny)
pewnego rodzaju nowotworu głowy i szyi nazywanego płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi
pewnego rodzaju raka nerek nazywanego rakiem nerkowokomórkowym
pewnego rodzaju nowotworu okrężnicy lub odbytnicy (nazywanego rakiem jelita grubego), macicy (nazywanego rakiem endometrium), żołądka (nazywanego rakiem żołądka), jelita cienkiego (nazywanego rakiem jelita cienkiego) albo dróg żółciowych lub pęcherzyka żółciowego (nazywanego rakiem dróg żółciowych), w przypadku którego ustalono obecność niestabilności mikrosatelitarnej wysokiego stopnia (MSI-H) lub zaburzeń mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (dMMR)
pewnego rodzaju nowotworu nazywanego rakiem przełyku
pewnego rodzaju nowotworu piersi nazywanego potrójnie ujemnym rakiem piersi
pewnego rodzaju nowotworu macicy nazywanego rakiem endometrium
pewnego rodzaju nowotowu nazywanego rakiem szyjki macicy

Lek KEYTRUDA stosowany jest u dzieci i młodzieży:
w wieku 3 lat i starszych w leczeniu pewnego rodzaju nowotworu nazywanego klasycznym chłoniakiem Hodgkina
w wieku 12 lat i starszych w leczeniu pewnego rodzaju nowotworu nazywanego czerniakiem.

Lek KEYTRUDA stosuje się u osób, u których doszło do przerzutów nowotworu lub u których nowotwór nie może być usunięty chirurgicznie.

Lek KEYTRUDA stosuje się u osób po operacji usunięcia czerniaka lub raka nerkowokomórkowego, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu raka (leczenie adjuwantowe).

Lek KEYTRUDA stosuje się u osób przed operacją (leczenie neoadjuwantowe) w leczeniu potrójnie ujemnego raka piers i, z kontynuacją leczenia po operacji (leczenie adjuwantowe ), aby zapobiec ponownemu wystąpieniu raka.

Lek KEYTRUDA może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Ważne jest zapoznanie się również z treścią ulotek tych innych leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tych leków należy zwrócić się do lekarza.

Jak działa lek keytruda

Produkt leczniczy KEYTRUDA jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) i blokuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Receptor PD-1 jest negatywnym regulatorem aktywności limfocytów T i wykazano, że jest zaangażowany w kontrolowanie odpowiedzi immunologicznej limfocytów T. Produkt leczniczy KEYTRUDA wzmacnia odpowiedź limfocytów T, w tym odpowiedź przeciwnowotworową, poprzez zahamowanie wiązania PD-1 z PD-L1 i PD-L2, które ulegają ekspresji na komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji na komórkach nowotworowych oraz innych komórkach w mikrośrodowisku guza.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Holandia

Spis treści