How Can We Help?

Javlor (winflunina)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Javlor

Javlor zawiera jako substancję czynną winfluninę, która należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych alkaloidami Vinca.

W jakim celu stosuje się lek javlor

Javlor jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami rakiem pęcherza moczowego i dróg moczowych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny.

Jak działa lek javlor

Lek Javlor zawiera substancję czynną winfluninę, która oddziaływuje na rozwój komórek nowotworowych poprzez zahamowanie ich podziału, co prowadzi do śmierci komórek (cytotoksyczność).

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Médicament
45 Place Abel Gance
F-92100 Boulogne
Francja

Spis treści