How Can We Help?

Evoltra (klofarabina)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Evoltra

Substancją czynną leku Evoltra jest klofarabina. Klofarabina należy do rodziny leków cytotoksycznych.

W jakim celu stosuje się lek Evoltra

Lek Evoltra jest stosowany do leczenia dzieci (≥ 1. roku życia), młodzieży i młodych osób dorosłych do 21. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), gdy poprzednie terapie nie były skuteczne lub przestały być skuteczne. Ostra białaczka limfoblastyczna jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem pewnego typu białych krwinek.

Jak działa lek Evoltra

Lek działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych białych krwinek i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Najlepiej działa na komórki szybko się namnażające – takie jak komórki rakowe.

Podmiot odpowiedzialny

Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam
Holandia

Spis treści