How Can We Help?

Cabometyx (Cabozantinib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Cabometyx

CABOMETYX jest lekiem onkologicznym zawierającym substancję czynną o nazwie cabozantinib.

W jakim celu stosuje się lek Cabometyx

Stosowany jest u dorosłych w leczeniu:

-zaawansowanego raka nerki zwanego zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym,

-raka wątroby, gdy konkretny lek przeciwnowotworowy (sorafenib) nie powstrzymuje już progresji choroby.

Lek CABOMETYX jest również stosowany u dorosłych w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, zróżnicowanego raka tarczycy, jeśli radioaktywny jod i leczenie przeciwnowotworowe nie powstrzymują już postępu choroby.

Lek CABOMETYX może być stosowany w skojarzeniu z niwolumabem w leczeniu raka
nerkowokomórkowego. Należy zapoznać się również z treścią ulotki dołączonej do opakowania niwolumabu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych leków należy zwrócić się do lekarza.

Jak działa lek Cabometyx

CABOMETYX blokuje działanie białek zwanych receptorowymi kinazami tyrozynowymi (RTK), które biorą udział we wzroście komórek i tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, które je odżywiają. Białka te mogą występować w dużych ilościach w komórkach nowotworowych, a ich zablokowanie przez ten lek może spowolnić szybkość wzrostu nowotworu i ułatwić pozbawienie ich dopływu krwi, koniecznej do wzrostu nowotworu.

Podmiot odpowiedzialny

Patheon France
40 Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
France

Tjoapack Netherlands B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
The Netherlands

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelderstrasse 51 – 61
D-59320 Ennigerloh
Germany

Spis treści