How Can We Help?

Nerlynx (Neratynib)

< Wszystkie kategorie
Co to jest lek Nerlynx?

Lek Nerlynx zawiera substancję czynną neratynib. Należy do grupy leków zwanych inhibitorami
kinazy tyrozynowej, stosowanych w celu blokowania komórek nowotworowych i leczenia raka piersi.

W jakim celu stosuje się lek Nerlynx

Lek Nerlynx jest stosowany u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium, u których: komórki nowotworowe cechują się obecnością dużej liczby receptorów hormonalnych, czyli jest to nowotwór HR-dodatni i ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu, czyli jest to nowotwór HER2-dodatni oraz wcześniej zastosowano leczenie z użyciem innego leku o nazwie trastuzumab. Receptor HER2 jest białkiem występującym na powierzchni komórek ciała. Umożliwia kontrolowanie wzrostu zdrowych komórek piersi. U pacjentów chorych na HER2-dodatniego raka piersi komórki nowotworowe mają dużą liczbę receptorów HER2 na powierzchni. To przyspiesza podział i wzrost komórek rakowych. Receptory hormonalne są również białkami wykazującymi ekspresję na powierzchni określonych tkanek. Estrogeny i progesteron wiążą się z tymi białkami i regulują aktywność komórkową. W nowotworze piersi HR-dodatnim podział i wzrost komórek guza może być stymulowany przez estrogeny i (lub) progesteron.

Przed zastosowaniem leku Nerlynx zostały wykonane badania pod kątem raka, aby stwierdzić, czy jest to rak HR-dodatni i HER2-dodatni. Konieczne jest również uprzednie leczenie z zastosowaniem trastuzumabu.

Jak działa lek Nerlynx

Lek Nerlynx blokuje receptory HER2 na komórkach rakowych. To umożliwia powstrzymanie podziału i wzrostu komórek.

Podmiot odpowiedzialny

Pierre Fabre Médicament
45 place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt
Francja

Spis treści